ADVIESRAAD en KLANKBORD Senior Consultants Limburg

Een adviesraad van externe specialisten met uiteenlopende competenties  kan voor KMO’s een belangrijke rol spelen. Onze consultants kunnen deel uitmaken van jullie adviesraad en zullen zo op existentiële vragen klaarheid scheppen en een gemotiveerd antwoord formuleren.  Bijvoorbeeld: geeft mijn actuele strategie nog uitzicht op winst en groei? Heeft mijn bedrijf nood aan bijkomende incentives of moet ik radicaal met nieuwe projecten uitpakken? Zijn verlieslatende activiteiten van conjuncturele aard of moet ik die dringend stopzetten?

Onze consultants kunnen ook de belangrijke rol opnemen als uw klankbord. Ze reiken aan uw onderneming een luisterend oor voor het helpen oplossen van dagelijkse, operationele problemen en denken mee bij het nemen van management beslissingen.

GEREALISEERDE OPDRACHTEN

Vakmanschap in tegels en natuursteen

Een gespecialiseerde thuisoppasdienst voor gezinnen met een kind met chronische en/of intensieve medische zorgen.

Onderwijsinstelling in Eersel Nederland met als Directeur Ilse Wielockx en als partner van het Integraal Kindcentrum Eersel

Bezoeken: 343