GROEISTRATEGIE

BEPALEN van de GROEISTRATEGIE voor een onderneming.

Methodologie STRATmultigroei.

Een onderneming wenst te groeien en staat voor een aantal potentiële strategische uitbreidingsmogelijkheden voor haar diensten/ producten. Hoe komen tot een beslissing over welk initiatief of initiatieven te nemen? Uiteindelijk zal het nieuwe bedrijfsmodel best grote kans moeten bieden op succes.   Hoe kan deze ondernemer  een bedrijfsstrategie opzetten voor de toekomst?

SCV Limburg beschikt over de expertise om samen met het management van deze onderneming stapsgewijs een strategie te ontwikkelen. Er werd een methode ontwikkeld STRATmultigroei, bestaande uit een 6 stappenplan.  Het management doorloopt deze stappen via uit te voeren opdrachten.

Stap 1 : een grondige analyse van de huidige situatie van de onderneming.

Er  wordt gekeken naar de missie, visie, doelstellingen, diensten/producten, technologie, markt van klanten, verwachtingen van klanten, de concurrentie, de financiële situatie en toekomstverwachtingen.

Stap 2 :  onderzoeken van de belangrijkste kansen en bedreigingen in de bredere omgeving van de onderneming en van de impact van externe concurrentiekrachten.

In de bredere omgeving gaat het over  demografische, economische, sociaal-maatschappelijke, technologische, ecologische en politiek-juridische factoren.

Voor de impact van externe concurrentiekrachten wordt gekeken naar de impact vanwege  dreiging van nieuwe toetreders, onderhandelingsmacht van leveranciers en klanten, dreiging van vervangende diensten en het succes van de concurrenten.

Stap 3 : Identificatie van potentiële strategische alternatieve opties (SAO’s)

Deze SAO’s worden geïdentificeerd binnen de groeistrategieën van het Ansoff-model.  Deze opties worden getoetst aan vooraf bepaalde criteria voordat een definitieve set van SAO’s wordt geselecteerd.

Stap 4 : Voorbereiding van het nieuwe businessmodel

De planning en middelen voor de implementatie van nieuwe diensten/ producten worden vastgesteld, inclusief financiële middelen op basis van aannames en beschikbare informatie.

Stap 5 : Opstellen van het nieuwe businessmodel van de uitgebreide organisatie.

Het business model wordt  gepresenteerd via het Business Model Canvas (BMC).

Stap 6 : Onderzoek van de financiële situatie

Doorheen het stappenplan werden vooruitzichten op financiëel vlak geformuleerd. Samen even bekijken of het project ook beloftevol kan zijn.

Hasselt, 21 maart 2024;

Jeanne Schreurs,  0475 497099 , Jeanne.schreurs@seniorconsultantsvlaanderen.be

Inspiratie deels gehaald uit:  

  A.Heene, J.Vanhaverbeke, S.Vermeylen: “Praktijkboek Strategie”;  Lannoo Campus 2024; www.praktijkboekstrategie.com

Weergaven: 136