Casa Corlien

Opstellen van BUSINESS EN FINANCIEEL PLAN en functioneren als KLANKBORD

Over Casa Corlien

Met Casa Corlien willen we in Limburg een gespecialiseerde thuisoppasdienst uitwerken voor gezinnen met een kind met chronische en/of intensieve medische zorgen.

Het pilootproject Casa Corlien is tot stand kunnen komen dankzij het innovatiefonds van Stijn vzw, een netwerkorganisatie voor personen met een beperking.

Een gespecialiseerde oppasdienst is een hiaat in het huidige hulpverleningslandschap. Kinderen verlaten sneller de ziekenhuissetting waardoor de verzorging volledig op de schouders van de ouders terechtkomt. Om deze zware taak te kunnen blijven volhouden, hebben ouders hierin ondersteuning en af en toe een adempauze nodig. Maanden, soms jaren na elkaar dag en nacht voor je zorgenkindje zorgen, zonder enige mogelijkheid om af en toe op adem te komen, is een onmogelijke opdracht!

Casa Corlien wil zich niet tot 1 specifieke doelgroep richten, maar tot alle gezinnen met een medisch zorgenkind: kinderen met kanker, met een degeneratieve spierziekte, met een stofwisselingsziekte, met sondevoeding, met epilepsie, … We staan open voor kinderen met en zonder beperking.

Het proefproject Casa Corlien is gestart in oktober 2019. In 2020 jaar hebben we onze manier van werken uitgewerkt en is onze oppas bij enkele gezinnen opgestart. We doorlopen met elk gezin een uitgebreide intakeprocedure. Onze oppassers zijn verpleegkundige vrijwilligers. Zij doen de (verpleegkundige) zorghandelingen die de ouders normaal doen in afwezigheid van een thuisverpleegkundige: zoals medicatie geven, sondevoeding aan– of afkoppelen, … Onze oppassers weten hoe ze moeten handelen in geval van een medische noodsituatie. Hiervoor werken we samen met het Kites thuiszorgteam UZ Leuven. Het Kitesteam is de brug met de behandelende arts van het kind. Verpleegkundige handelingen die in het gezin opgenomen worden door een thuisverpleegkundige, blijven uiteraard bij de thuisverpleegkundige.

SCV Limburg

Onze volgende opdracht is om Casa Corlien tot een zelfbedruipende dienst uit te werken. We willen Casa Corlien op de hulpverleningskaart zetten, eerst in Limburg, later hopelijk in heel Vlaanderen! Hiervoor hebben we in 2021 beroep gedaan op de diensten van Senior Consultants Vlaanderen – Limburg

We konden voor vele thema’s terecht bij consultants van SCV Limburg. Thema’s als fundraising, opstellen van een financieel en businessplan, eventuele contacten met de overheid,… werden besproken en feedback gegeven. Ze zochten mee naar mogelijke partners.

Voor ons waren ze zeker ook een KLANKBORD.

De consultants bleven ons aanmoedigen en gaven ons ondersteuning als we het even moeilijk hadden. Ook zij geloofden in ons project en dat maakte ons beide sterker! Fijne mensen om mee samen te werken! Bedankt!

Heleen Beyen en Vera Lemmens (projectcoördinatoren)

0471/67 11 59 (gsm Vera)

0474/56 63 44 (gsm Heleen)

https://www.facebook.com/casacorlien/ ; https://www.casacorlien.be

Rigo Breesch

rigo.breesch@seniorconsultantsvlaanderen.be

Weergaven: 62