KLANKBORD en ADVIESRAAD wat en hoe?

Voor wie?

Ben je een micro onderneming, een KMO, een sociale onderneming, een non-profit organisatie, een overheidsinstelling, een start-up of een scale-up?

Ben je actief in de bouw, in de maakindustrie, in de handel, in de gezondheidszorg, in het onderwijs, in de sociale economie?

Dan doe je er best aan om een expert in te huren als klankbord en ook een adviesraad van experten te installeren..

Waarom een klankbord, een adviesraad?

Aan het hoofd van deze ondernemingen staan doorgaans sterke persoonlijkheden die bedreven zijn in een breed scala van vaardigheden, rechtstreeks van toepassing op hun specifieke  organisatie. Het verwondert dan ook niet dat zij hun volle aandacht richten op die schakels waar ze zich in thuis voelen terwijl andere minder tot hun recht komen, zo die al niet verwaarloosd worden. Dat euvel kan nadelige effecten op de ondernemingsresultaten. Het hele plaatje van de organisatie verdient aandacht. We denken aan het financiële beheer, het personeelsbeheer,  de organisatiestructuur en de werkprocessen, de technologie, …. .

Een adviesraad

Een adviesraad ondersteunt het beleid op regelmatige basis.

Een raad van advies of adviesraad is een experten team bestaande uit interne en externe leden die de bedrijfsleider helpen bij de lange termijn visie en strategie en planning van de onderneming en bij het nemen van beleidsbeslissingen.

Op existentiële vragen kunnen de experten van de adviesraad  klaarheid scheppen en gemotiveerd een antwoord formuleren.  Bijvoorbeeld: geeft mijn actuele strategie nog uitzicht op winst en groei? Heeft mijn bedrijf nood aan bijkomende incentives of moet ik radicaal met nieuwe projecten uitpakken? Zijn verlieslatende activiteiten van conjuncturele aard of moet ik die dringend stopzetten? Functioneert de huidige organisatiestructuur bevredigend of is die aan upgrading toe? Is de bedrijfscultuur op de werkvloer gezond? Moet ik op zoek naar extra financiële middelen?

GELEZEN: (https://www.sterck-magazine.be/limburg/editie-43/tweede-generatie-aan-het-roer-bij-cas-3807/)

CAS groeide als specialist in de automatisering van verwarming, koeling en ventilatiesystemen, mee met zijn klanten. Nu zoon Vincent Castermans het bedrijf van vader Marc overneemt, is dat ook het juiste moment voor een verdere professionalisering. Zo waakt er sinds kort een raad van advies mee over de juiste focus en strategie. Een onmisbaar klankbord voor de jonge zaakvoerder.

Een klankbord

Een assisterend klankbord kan vooral voor  kleinere ondernemingen of instellingen beslist nuttig blijken. Het levert een persoonlijk luisterend oor, overlegt en beoordeelt samen met het management nieuwe ideeën en plannen en geeft gevraagd feedback over nieuwe plannen, realisaties en resultaten.

Aldus houdt de bedrijfsleider of het management ten allen tijden en voor welke eventualiteit dan ook een team van geïnteresseerde gesprekspartners achter de hand.

SCV Limburg neemt met genoegen een rol in een adviesraad op.  Ook kan een team van SCV-consultants als klankbord voor de bedrijfsleiding fungeren.

Rigo Breesch

28-11-2021

Hits: 129

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *