Bedrijfs-organisatie en -management en Personeelsmanagement

De strategische visie omvat de bedrijfsmissie, zet de organisatielijnen uit, identificeert productie en dienstverlening en specificeert de doelmarkt. Het management plant acties met het oog op gewenste resultaten conform met de strategie. Prestaties worden geëvalueerd, beslissingen worden genomen over inzet van middelen, kwaliteit, competitiviteit en beveiliging worden bewaakt.

De personeelsdirecteur ontwikkelt het beleid van  ‘human resources’, hij zet de dienst organisatorisch op poten, implementeert eigentijdse HR-processen en remedieert voorkomende problemen. De humanresourcesmanager draagt tenslotte ook zorg voor de opleiding, bijscholing en het welbevinden van al de werknemers in de onderneming.

GEREALISEERDE OPDRACHTEN:

Ontwikkelen van groeiplan met nieuwe medevennoot bij

Consultancy en software bedrijf

Opstellen van strategieplan bij

Met meer dan 30 jaar ervaring mag Isowit bvba zich een ware “isolatie-specialist” noemen!

Opstellen strategisch plan bij groei ambitie bij

Quantum Security bvba levert beveiligings oplossingen op maat voor kmo’s en privé woningen

Weergaven: 316