Strategisch plan voor de begeleiding van groei van de onderneming

Koen Hermans is de bedrijfsleider van Quantum Security, een groeiend bedrijf gespecialiseerd in inbraakbeveiliging, camerabewaking en brandbeveiliging. Quantum Security is een eenmansbedrijf. Voor de administratieve ondersteuning steunt Koen Hermans op inbreng door familie en werkt samen met subcontractors.

Geconfronteerd met de veelheid van opdrachten en de toenemende werkdruk neemt Koen contact op met SCV Limburg voor de begeleiding bij deze groei.

Koen Hermans ziet het belang in dat een weldoordachte visie van belang is bij het nemen belangrijke beslissingen voor de toekomst.

Er werd beslist om een strategisch plan te ontwikkelen. Een antwoord moest gevonden worden op de vraag over hoe het bedrijf best zou groeien om zo de veelheid van opdrachten optimaal te kunnen uitvoeren.

De visie van Koen: winst groei nastreven door een omzet van 500.000 EUR na te streven.

Er werd als volgt gewerkt:

Er werd gestart  met het in kaart brengen van de relevante parameters, namelijk de bedrijfscijfers, klanten, producten, concurrenten. Na een doorlichting van de cijfers en het samenstellen van een product- en klantenmatrix werd een SWOT analyse gedaan.

Hieruit krijgt de bedrijfsleiding duidelijkheid over de toekomst. Waar staan we? Waar willen we naartoe? Welke uitdagingen komen op ons af? Hoe kunnen we de concurrentie voorblijven?

Groeiproject

Gedurende 1 jaar werd gewerkt aan de ontwikkeling van een groeiproject dat gerealiseerd zal worden in een periode van drie jaar. Er werd beslist over uitbreiding van medewerkersbestand.

In de volgende fase van implementatie zal SCV Limburg verder als klankbord functioneren.

Quantum Security bvba

https://www.quantum-security.be/

juni 2022

Weergaven: 22