Organisatieadvies aan ondernemingen uit de sociale sector

Ondernemingen uit de sociale sector begeleiden wij bij het opstellen van een business plan, inclusief het financieel plan, en adviseren wij de technische uitwerking van de bedrijfsprocessen. Markttendensen nopen de sociale sector er voortdurend toe hun organisatiestructuur bij te sturen en het vermarkten van hun producten bij de tijd te brengen. Ook hier ondersteunen wij . Immers voor ondernemingen in de arbeidszorg met vaak breed vertakte beschermde tewerkstellingscircuits vormt het stroomlijnen van hun bedrijfsorganisatie een permanent aandachtspunt. Ook wordt geregeld  bij ondernemingen uit de sociale sector de  infrastructuur in vraag gesteld. Want ook deze ondernemingen worden momenteel van overheidswege gemotiveerd duurzamer te ondernemen en, zo mogelijk, circulair ondernemen te betrachten. Hier onderzoeken we de processen en de structuur om te komen tot duurzaamheid.

GEREALISEERDE OPDRACHTEN:

Opstellen van bedrijfsstrategie en het strategisch plan; opstellen van financiëel plan

Maatwerkbedrijf De Ploeg is een sociaal economie-bedrijf dat een hele waaier van diensten levert

Kritisch bekijken en bijsturen van de organisatie bij

Formuleren van algemene verkoopsvoorwaarden (standaard contracten en op maat) bij

Groep Weerwerk zet in op mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt

Bezoeken: 465