Organisatieadvies aan ondernemingen uit de sociale economie

Bij ondernemingen uit de sociale economie zijn het opstellen van een business plan, inclusief het financieel plan, en ook de technische uitwerking van de bedrijfsprocessen cruciaal. Markttendensen nopen de sociale sector er voortdurend toe hun organisatiestructuur bij te sturen en het vermarkten van hun producten bij de tijd te brengen. Voor ondernemingen in de arbeidszorg met vaak breed vertakte beschermde tewerkstellingscircuits vormt het stroomlijnen van hun bedrijfsorganisatie een permanent aandachtspunt. Ook wordt geregeld  bij ondernemingen uit de sociale economie de  infrastructuur in vraag gesteld. Want ook deze ondernemingen worden momenteel van overheidswege gemotiveerd duurzamer te ondernemen en, zo mogelijk, circulair ondernemen te betrachten.

GEREALISEERDE OPDRACHTEN

Hits: 421