ARBEIDSKANSEN vzw

Arbeidskansen vzw groepeert een aantal projecten die als voornaamste doel hebben het creëren van nieuwe kansen voor werkenden en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gebeurt door het opleiden tot en het zoeken of het aanbieden van (aangepast) werk.

Arbeidskansen organiseert een diversiteit van projecten: opleidingscentra, reguliere werkplaatsen, sociale werkplaatsen, lokale diensteneconomie en een dienstencheques onderneming. Daarnaast is er ook nog ons arbeidszorgproject voor mensen die niet meer of nog niet kunnen werken in een beschermde of reguliere werkplek. Het bereiken van het hele spectrum van mensen die, door omstandigheden, niet meer kunnen ingeschakeld worden op een activerende werkvloer tot mensen die, mits de juiste begeleiding, perfect kunnen functioneren op een reguliere werkplek.

Een zeer ambitieuse doelstelling en als gevolg een complexe organisatie noodzaakte Arbeidskansen tot een kritisch bekijken van de organisatie.

SCV Limburg :

SCV Limburg consultants hebben aan Arbeidskansen vzw advies gegeven over de organsatie.

Hits: 15

1 reactie op “ARBEIDSKANSEN vzw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *