ARBEIDSKANSEN vzw

Kritisch bekijken en bijsturen van de organisatie

Over Arbeidskansen vzw

Arbeidskansen vzw groepeert een aantal projecten die als voornaamste doel hebben het creëren van nieuwe kansen voor werkenden en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gebeurt door het opleiden tot en het zoeken of het aanbieden van (aangepast) werk.

Arbeidskansen organiseert een diversiteit van projecten: opleidingscentra, reguliere werkplaatsen, sociale werkplaatsen, lokale diensteneconomie en een dienstencheques onderneming. Daarnaast is er ook nog ons arbeidszorgproject voor mensen die niet meer of nog niet kunnen werken in een beschermde of reguliere werkplek. Het bereiken van het hele spectrum van mensen die, door omstandigheden, niet meer kunnen ingeschakeld worden op een activerende werkvloer tot mensen die, mits de juiste begeleiding, perfect kunnen functioneren op een reguliere werkplek.

SCV Limburg

Een zeer ambitieuse doelstelling en als gevolg een complexe organisatie noodzaakte Arbeidskansen tot een kritisch bekijken van de organisatie.

SCV Limburg consultants hebben aan Arbeidskansen vzw advies gegeven over de organisatie.

Weergaven: 23

1 reactie op “ARBEIDSKANSEN vzw

Reacties zijn gesloten.