GROEP WEERWERK

Formuleren van algemene verkoopsvoorwaarden en opstellen van contracten (standaard en op maat)

Over WEERWERK

SCV Limburg

Door Pieter De Gryse, coordinator Groep WEERWERK in Gent, werd de vraag gesteld voor:

  1. Onderzoek en advies over de bestaande algemene verkoopsvoorwaarden en
  2. Adnies over ontwerpsovereenkomst bij het leveren van diensten aan Angelo Belgium Corporation.

De vraag aan SCV Limburg gaat over bijstandsvelening bij de opmaak van standaard contracten , desgevallend contracten op maat , om deze aan te wenden in het dienstenbedrijf Weerwerk.

Dank zij een goede samenwerking met onze consultant is Pieter De Gryse erin geslaagd om hun nieuwe algemene verkoopsvoorwaarden te formuleren, deze online te plaatsen en deze ook in elke offerte op te nemen met de expliciete vraag om ze te onderschrijven.

De eerste formele langdurige overeenkomst met een bedrijf volgens het nieuwe model dat we samen hebben uitgewerkt is ook ondertekend door beide partijen.

Jullie bijdrage heeft het verschil gemaakt voor ons bedrijf. We zijn jullie daar zeer erkentelijk voor en kijken er naar uit om in de toekomst eventueel nog samen te werken.

Door consultant Luc Renier

Weergaven: 15