Engineering en Technologische Expertise

Engineeringis het gebruik van wetenschappelijke principes om machines, constructies en andere items te ontwerpen en te bouwen.

Een breed scala van gespecialiseerde technologische expertisewordt ingezet om structuren, machines, apparaten of fabricageprocessen te ontwerpen, te ontwikkelen en om hun gedrag onder specifieke bedrijfsomstandigheden te voorspellen. Dit alles is gericht op het bereiken van een beoogde functie, het economisch gebruik en de veiligheid voor mensenlevens en eigendommen.

GEREALISEERDE OPDRACHTEN

KCR (Kwanten Carbon Recycling):

een kleiner bedrijf actief in de mestverwerking.

BV DENCK Innovations:

PURE-D, TOILETBRIL met GEUREXTRACTIE

Hits: 175