KCR Kwanten Carbon Recycling

Advies bij plaatsing van debietmeters voor mestverwerking

KCR (Kwanten Carbon Recycling)

Eind 2020 werd een BVR (Besluit Vlaamse Regering) goedgekeurd waarbij mestverwerkingsbedrijven verplicht worden om voor 1 januari 2022 debietmeters te plaatsen.

Als kleiner bedrijf actief in de mestverking was het voor uitbater Steven Broeckx, één van de vele nieuwe uitdagingen die hem als eigenaar door het overheid werd voorgeschoteld.  

Samenwerking met SCV Limburg

Om te voldoen aan deze regelgeving contacteerde Steven Broeckx SCV afdeling Limburg om zijn ideeën rond het installeren van de debietmeters maar tegelijkertijd ook de optimalisatie en automatisatie van zijn mestverwerkingsinstallatie te toetsen en te valideren.

Samen met Frans Jansen, Carl Das en Jean Pierre Reyniers van SCV werkte Steven een plan van aanpak uit.

Resultaat

In samenwerking met een aantal locale bedrijfjes en leveranciers werd de gehele installatie verder geïmplementeerd en uitgewerkt.

Frans jansen,  frans.jansen@seniorconsultantsvlaanderen.be

Jean-Pierre Reyniers,  jeanpierre.reyniers@seniorconsultantsvlaanderen.be

Carl Das,  carl.das@seniorconsultantsvlaanderen.be

Weergaven: 16