RESTSTROMEN zijn geen afvalstromen

Er bestaan geen afvalstromen.  Gooi niets weg, alle reststromen zijn belangrijk!     

Waste2Profit project

Alle maakbedrijven en KMO’s hebben de mogelijkheid om hun afvalstromen te laten auditen dankzij het project “Waste2Profit” (initiatief van POM Limburg). SCV Limburg is klaar iedereen te helpen om na te gaan hoe afvalstomen kunnen gebruikt worden als grondstoffen. Hiervoor is inzicht in volumes, de materialen en de noodzakelijke energiebalans onontbeerlijk.

SCV ondersteunt bedrijven bij de zoektocht naar een inventaris van de grondstofstromen en de energie noodzakelijk voor het produceren van een product. Uit welke sector de bedrijven komen of met welke overheidsdiensten ze in contact staan doet er niet toe: elk bedrijf kan met zijn doelstelling voor een optimalisatie bij het SCV terecht.

SCV gebruikt hiervoor haar standaard werkproces.  Het project begint met een fysiek intakegesprek of in andere woorden met een grondig kennismakingsgesprek. Plannen worden gezamenlijk opgesteld om  procesflow schema’s op te stellen waarbij de hoeveelheid grondstoffen en energie worden aangegeven. Gezamenlijk met een bedrijfscontact wordt de uiteindelijke balans in kaart gebracht en de data geëvalueerd om zeker te stellen dat de balans klopt en dat de data het juiste inzicht geven over het productieproces.

Een algemene regel is voor alle industrietakken geldig: optimaliseer het productieproces om de uiteindelijk afvalstromen te vermijden of te verminderen. Analyses zullen helpen om een inzicht te verwerven hoe de afvalstromen kunnen hergebruikt worden door integratie in het productieproces of als grondstof voor een nieuw product. Alle afvalstromen hebben hun waarde als materiaal maar dragen ook de productiekost van de eindproducten met zich mee.

Het doel is niet enkel op de afvalstromen te focussen maar ook op de energie die in het productieproces wordt verbruik, de energie verder te optimaliseren en de energetische waarde voor de afvalstroom te bekijken bij een eventueel hergebruik als grondstof in een volgende stap. Met de juiste ingesteldheid en de betrokkenheid van iedereen binnen het bedrijf zullen er mogelijk heden naar voren gebracht die niet enkel ten goede zullen komen aan het bedrijf maar ook aan de gemeenschap.

Eenmaal het productieproces en de bijbehorende data in kaart gebracht, kan de discussie worden gestart en om de zwakke punten uit te lichten en te bepalen waar er bijsturing kan gedaan worden.

De directie van het bedrijf moet mee aan boord zijn gedurende het project. Trouwens, maak het geheel niet te complex voor jezelf. Begin klein maar doe gestaag verder aan de doelstelling met een geloof op een succesvolle afloop.

Gebruik deze unieke kans die geboden wordt via het project “Waste2Profit”.

Contacteer :

Jean-Pierre Reyniers (jeanpierre.reyniers@seniorconsultantsvlaanderen.be) of Marcel Vandevelde (marcel.vandevelde@seniorconsultantsvlaanderen.be) met medewerkers Frans Jansen (frans.jansen@seniorconsultantsvlaanderen.be) of Carl Das (Carl Das (carl.das@seniorconsultantsvlaanderen.be).

Jean-Pierre Reyniers

Juli 2022

Weergaven: 50

1 reactie op “RESTSTROMEN zijn geen afvalstromen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *