Duurzaam ondernemen en Circulaire economie

Duurzaamheid gaat over ontwikkelingen met een lange termijn effect, die een blijvende verbetering van bestaande producten/diensten, processen en omgevingen beogen. De waarde die voorheen gecreëerd werd op economisch vlak, gaat dan ook gepaard met beoogde waarden op sociaal en ecologisch vlak. Met de hulp van moderne technologie wordt duurzaam ondernemen echter een haalbare kaart.

In een circulaire economie tracht men het verbruik van grondstoffen en energie te optimaliseren en de reststromen te minimaliseren.  Na de doorlichting van de onderneming  gaat bijzondere aandacht naar de herkomst en aanwending van  materieel en grondstoffen.  

Ondernemingen kunnen groeien tot een circulaire economie en starten daartoe met het ontwikkelen van een waardevol circulair businessmodel.

GEREALISEERDE OPDRACHTEN

AFVALVERWERKING

Hits: 212

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *