Duurzaam ondernemen en Circulaire economie

Duurzaamheid gaat over ontwikkelingen met een lange termijn effect, die een blijvende verbetering van bestaande producten/diensten, processen en omgevingen beogen. De waarde die voorheen gecreëerd werd op economisch vlak, gaat dan ook gepaard met beoogde waarden op sociaal en ecologisch vlak. Met de hulp van moderne technologie wordt duurzaam ondernemen echter een haalbare kaart.

In een circulaire economie tracht men het verbruik van grondstoffen en energie te optimaliseren en de reststromen te minimaliseren. 

Daartoe starten we met het doorlichten van uw onderneming. Daarin gaat onze bijzondere aandacht naar de herkomst en uw aanwending van  materieel en grondstoffen.   We hebben bijzondere aandacht voor uw geproduceerde afval en ontwikkelen samen met u een business model waarin de reststromen worden geminimaliseerd.

Zo kunnen julie als onderneming groeien tot een circulaire economie en starten met een waardevol circulair businessmodel.

GEREALISEERDE OPDRACHTEN

AFVALVERWERKING

AFVAL AUDIT bij GROUP NIVELLES

Bezoeken: 263