ESG en ESG RAPPORTERING

ESG staat voor Environmental, Social en Governance

Het is een onderwerp dat de laatste tijd alomtegenwoordig is. Dit komt gedeeltelijk door de Europese richtlijnen, maar ook een veranderende mentaliteit draagt hieraan bij. Ondernemen met het oog voor milieu en klimaat enerzijds en sociale verantwoordelijkheid en het beleid daarover anderzijds. Dus duurzaamheid op het gebied van energie en grondstoffen (o.a. afval) maar ook het voeren van een sociaal management vallen hier onder. Sociaal management gaat over hoe de onderneming met mensen omgaat, denk maar aan diversiteit, inclusiviteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, werkomstandigheden, ….

 

 

ESG rapportering

Rapport over de prestaties van een organisatie op elk van de drie ESG criteria. Dat rapport moet voldoen aan de richtlijnen van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)die investeerders en andere derde partijen transparantie geeft over de duurzaamheidsprestaties van
de onderneming. Verplichting van CSRD rapportering is momenteel
alleen voor grote ondernemingen.

 

ESG rapportering voor KMO’s

Maar door de maatschappelijke ontwikkeling zullen in de komende jaren veel ondernemingen meer aandacht moeten besteden aan ESG gerelateerde bedrijfsvoering en ESG rapportering. Op dit moment zijn KMO’s nog niet onderworpen aan de Europese richtlijnen, maar ze kunnen wel verplicht worden om over ESG te rapporteren door hun leveranciers of klanten.

 

Meer TRANSPARANTIE over DUURZAAMHEID

Naast opkomende regelgeving is er ook een verandering in mentaliteit. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor klanten, leveranciers, werknemers en investeerders. Er zal meer transparantie worden gevraagd over duurzaamheid, zowel wat betreft strategie als effectieve acties. Dit vereist inspanningen van veel bedrijven die momenteel misschien wel acties ondernemen rond ESG-onderwerpen, maar nog geen duidelijke strategie hebben ontwikkeld en nog geen rapportageproces hebben opgezet.

Jeanne Schreurs

Januari 2024.

Bezoeken: 6