Digitalisering en Digitale transformatie

Digitalisering gaat over informatisering in de onderneming, waardoor de werkefficiëntie wordt vergroot, de processen accurater lopen en de communicatie met leveranciers en klanten directer gebeurt. De follow-up van de KPI’s (kritieke prestatie indicatoren) wordt daarmee aanzienlijk gemakkelijker.

Modern management kan ook digitale transformatie onmogelijk aan zich laten voorbijgaan. Innovatieve bedrijfsprocessen steunen altijd op recente technologische ontwikkelingen zoals artificiële intelligentie (AI), machine learning, IoT (Internet of Things) en AR (augmented reality). Applicaties daarvan op bedrijfs- en operationele modellen zijn legio. Systemen en data kunnen zich elders bevinden en intelligente toegang en communicatie kan van overal gebeuren.

SCV Limburg steunt u in het onderzoeken van nuttige digitalisering en begeleid u in een mogelijk digitaal transformatie project.

GEREALISEERDE OPDRACHT:

Ontwikkeling van een digitaal leermodel (flipping class + microlearning) bij

Levenslang leren van professionals

Bezoeken: 145