Digitale transformatie van het opleiden bij SYNTRA AB

Ontwikkeling van een digitaal leermodel (flipping class and microlearning)

SCV zet Syntra op weg naar de toekomst met digitaal leermodel

Wie denkt dat Senior Consultants niet mee zijn met hun tijd, heeft het grondig mis. Zelfs na hun pensionering doen ze vele inspanningen om bij te blijven door zich de nieuwigheden in hun vakdomein eigen te maken. Meer nog, in vele gevallen wordt hun expertise ingeroepen omdat ze nog steeds worden erkend als voorlopers en trendsetters. Een mooi voorbeeld is het project rond digitaal leren, waarvoor opleidingsinstantie Syntra de hulp van SCV Limburg inschakelde.

Syntra wil zijn klanten professioneel versterken met opleiding en begeleiding, zodat ze onder- nemend en succesvol kunnen zijn. De ambitie om dit te bereiken, is niet gering. Syntra wil de meest moderne en efficiënte aanpak hanteren zodat hun cursisten levenslang, praktijkgericht kunnen leren. Dit impliceert dat de gehanteerde pedagogische methodes permanent in vraag worden gesteld en waar nodig geoptimaliseerd worden. Gezien de grote shift naar meer digita- lisering in de totale maatschappij, wou Syntra meesurfen op die golf en zelf het aanbod van digitaal leren verbeteren.”

Samenwerking met SCV Limburg

Altijd en Overal

Daarvoor werd de hulp van SCV ingeroepen. Consultant prof. Jeanne Schreurs nam vanuit haar expertise in deze materie, samen met Dries Janssens , Directeur Duaal Leren en Ondernemerschapstrajecten, en Sanne Dupont, Docentencoach, van SYNTRA Antwerpen en Vlaams-Brabant de lead in het project. “We zijn in ons stappenplan gestart met een analyse van de diverse bestaande initiatieven rond digitaal leren bij de verschillende Syntra’s”, vertelt ze. Er stond voorop te komen tot een gemeen- schappelijke moderne visie over digitaal leren voor de Syntras. Steunend op de hedendaagse leermethodieken werd het “flipping micro- learning model “ ontwikkeld. Dit houdt in dat cursisten zelfstandig de leerstof online leren via aangeboden microlearning modules en dat ze in de klas samenwerken aan verwerking van de leerstof via actieve werkvormen.

Toekomst faciliteren

Toekomst faciliteren

De inbreng van SCV gaat nog verder. “Het is nu kwestie van het leermodel in de praktijk te gaan implementeren”, zegt Jeanne Schreurs. “Eens we weten hoe docenten en cursisten  er tegenover staan, is het onze taak om het changetraject gericht te begeleiden.” Zo zul- len we uiteindelijk een steentje bijdragen aan de vernieuwende methodiek die Syntra aan de top van het innovatief leren houdt. We mogen besluiten dat met de steun van SCV, Syntra zich verder klaar maakt om de toekomst van de cur- sisten te faciliteren.

Levenslang leren van professionals

Weergaven: 24