BEDRIJFSSCAN

Een bedrijfsscan is een gedegen analyse waarmee je een dieper inzicht krijgt in de sterkten  zwakten van je onderneming. Het helpt je om als ondernemer een overzicht te krijgen over  de ondernemingsbrede kenmerken. Onze  bedrijfsscan bestaat uit een (online) vragenlijst waarin je zelf als ondernemer de vragen over jouw bedrijf beantwoordt. Op deze manier kun je je bedrijf in kaart brengen en krijg je een beeld van kansen en bedreigingen.

Na het invullen van de bedrijfsscan ontvang je jouw rapport met een lijst van aandachtspunten en actiepunten. Dit rapport biedt jou als ondernemer waardevolle inzichten en stelt je in staat om op middellange termijn (1-3 jaar) aan de slag te gaan met deze punten.

Samen met onze consultants kun je vervolgens beslissen over mogelijke maatregelen of nog beter, kun je mogelijke uitdagingen en verbeteringen binnen je organisatie identificeren en aanpakken.

VOORBEELD van een BEDRIJFSSCAN van een onderneming

Weergaven: 51