Voorbeeld van een Bedrijfsscan van een onderneming

Een maakbedrijf in de sector van generatoren kende na de oprichting een fraaie evolutie. Maar na de crisis van 2008 kende de onderneming een terugval in de omzet ten belope van twintig percent. Het wilde echter weer aanknopen en komen tot een belangrijke groei.

De uitdaging voor SCV Limburg:    Heeft SCV suggesties hoe deze onderneming deze groei kan waarmaken?

Een bedrijfsscan werd voorgesteld om de volgende bedrijfsfuncties door te lichten:

Daartoe werd gewerkt met een set van 172 vragen door het management te beantwoorden. Elk antwoord wordt vertaald in een score.

Het resultaat van de bevraging wordt voorgesteld in een  schema:

Hieruit resulteert dan een rapport bevattende:

  1. De sterktes en zwaktes van het bedrijf.
  2. Een lijst van opportuniteiten en bedreigingen.
  3. Een lijst van aandachtspunten.

Momenteel is deze onderneming succesvol.

Weergaven: 20