Bedrijfsmanagement: MEERJARENPLAN

INLEIDING: de strategie, de doelen en de planning

Inleiding

Voor jou als (startende) ondernemer is het maken van een meerjarenplan voor je bedrijf zeer belangrijk.  In een meerjarenplan beschrijf je de toekomst zoals jij die voor je ziet. Je zet helder op papier wat de te volgen strategie voor jouw onderneming is en wat de gestelde doelen zijn die je wenst te realiseren, en hoe deze gepland kunnen worden over de periode van 3(4) jaren.

Ook ga je jouw budget gelijklopend en gefundeerd kunnen bepalen

STAPPENPLAN

Als eerste stap wordt er in de organisatie nog eens over de strategische visie en missie gebrainstormd en zo gewenst worden deze bijgestuurd. In de strategische visie bepaalt de onderneming  de richting die ze uit wil gaan om succesvol te zijn. Hier dient een keuze gemaakt over waar het accent komt te liggen:  is het op excellentie van het product/dienst, of op optimalisatie van het proces of richt men zich in eerste instantie op wat de klant wil. In de bedrijfsmissie wordt de productie en dienstverlening en de doelmarkt geïdentificeerd.

In een SWOT analyse ga je samen met jouw personeel brainstormen over dingen waar je als organisatie goed in zijt maar ook over de dingen die (continue) fout gaan. Tegelijk tracht je te kijken naar mogelijke opportuniteiten en bedreigingen.

Een evaluatie door je klanten is belangrijk. Daartoe kan je je klanten bevragen over kwaliteit product/ dienst en over het proces van het leveren van de diensten.

Met deze input kan je de doelen van de onderneming voor de komende periodes vastleggen.

Bij een start-up is het van belang het business model van de organisatie te ontwerpen via een business model canvas, dat schematisch het overzicht geeft van de voornaamste processen binnen de nieuwe organisatie, welke waarde je levert aan jouw doelgroep en welk verdienmodel je hanteert. In een goed werkend canvas model wordt het juiste marktsegment gedefinieerd, wordt er gehandeld vanuit de ogen van de klant en kan je komen tot een  realistisch plan.

Over een tijdslijn van 3 (4) jaren kunnen de te bereiken doelen uitgezet worden onder vorm van acties / projecten.  Hieraan moeten dan de nodige investeringen (ICT, gebouw, …), het bijkomend personeel , het werkmateriaal  (ICT,  uitrusting bureaus, ….  )   gekoppeld worden.

Het is erg belangrijk om te benoemen wie van het personeel verantwoordelijk is voor elk project. Dat maakt monitoring van de acties en de resltaten achteraf een stuk practischer.

Nadat het 3 (4) jarenplan zo is uitgezet, bepaalt men meer concreet het uitgewerkte plan voor het eerste jaar.

Referentie:  https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/49518

Jeanne Schreurs;  Jeanne.schreurs@seniorconsultantsvlaanderen.be

Weergaven: 69

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *