Wettelijke bepalingen en Regelgeving

ADVIES door SCV Limburg

Het ondernemingsrecht   is toepasselijk  voor elk type onderneming, ongeacht de aard van de overeenkomst (koop-huur-aanneming-overdracht van aandelen in  aandeelhoudersovereenkomsten ) en ongeacht de aard  van het voorwerp van het beding (roerend goed- onroerend goed -diensten) .   Het bouwrecht gaat over de aansprakelijkheid  van de bouwactoren, de factoren die relevant  zijn omtrent een resultaat of middelenverbintenis.  Het vennootschapsrechtbevat de regelgeving inzake bestuurdersaansprakelijkheid.  Het faillissementsrechtregelt de verhouding van een schuldenaar die door financieel onvermogen in betalingsmoeilijkheden verkeert, tot de schuldeiser(s).  Het onteigeningsrecht steunt op de onteigeningswet en de omgevingswet

GEREALISEERDE OPDRACHTEN

(Nog opdrachten toevoegen)

Hits: 104