Wettelijke bepalingen en Regelgeving

Het ondernemingsrecht   is toepasselijk  voor elk type onderneming, ongeacht de aard van de overeenkomst (koop-huur-aanneming-overdracht van aandelen in  aandeelhoudersovereenkomsten ) en ongeacht de aard  van het voorwerp van het beding (roerend goed- onroerend goed -diensten) .   Het bouwrecht gaat over de aansprakelijkheid  van de bouwactoren, de factoren die relevant  zijn omtrent een resultaat of middelenverbintenis.  Het vennootschapsrechtbevat de regelgeving inzake bestuurdersaansprakelijkheid.  Het faillissementsrechtregelt de verhouding van een schuldenaar die door financieel onvermogen in betalingsmoeilijkheden verkeert, tot de schuldeiser(s).  Het onteigeningsrecht steunt op de onteigeningswet en de omgevingswet

GEREALISEERDE OPDRACHTEN

Sportscare for professionals, elite and everyday athletes who take CARE of their bodies.
Boerderijwinkel en Specialistische kwekerij van kruiden

Hits: 146

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *