Financiëel management

De bedrijfsvoering van kmo’s en kleinere organisaties behoeft in het bijzonder in financieel opzicht een eigen aanpak. Van belang voor de koersrichting zijn bovendien de sector en branche waarin zij actief zijn.  Wie met een nieuw project aan de slag wil gaan of innovatie voor ogen heeft moet aandacht besteden aan een goede financiële analyse. Vooral financiële boordtabellen verstrekken het broodnodige inzicht in de bedrijfsparameters om de onderneming op het juiste spoor te zetten. Die oefening moet de keuze van geschikte financieringsbronnen faciliteren en een venster openen op een doelgerichte, voortschrijdende kasplanning. Afhankelijk van de aard van de investering kan financiering op korte of lange termijn, of beide, nodig zijn. En naast interne financiering worden alle externe middelen tegen het licht gehouden.

Weergaven: 176