BEWEL vzw


Kwalitatieve tewerkstelling voor kansengroepen


Bewel is een maatwerkbedrijf, gespecialiseerd in repetitieve taken.
Bewel zorgt voor kwalitatieve tewerkstelling van kansengroepen,
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Complexe opdrachten worden opgesplitst in repetitieve deeltaken die deze mensen wel goed aankunnen en waardoor kwaliteit van productie gewaarborgd is.
Bewel is een van de grootste maatwerkbedrijven van het land. Het is een
groeiende organisatie en had grootschalige uitbreidingsplannen,
waarvoor omwille van de ongewone dimentie beroep moest worden
gedaan op externe consultancy.

SCV Limburg:

Bewel ging voor de bouw van de grote bedrijfshal in Oudsbergen aankloppen bij SCV Limburg, waarvan de inbreng zorgde voor een objectief en suksesvol bouwdossier.

Al meer dan 10 jaar voert een team van Bewel- medewerkers diverse repetitieve taken uit voor Scania Parts Logistics in Oudsbergen (vroeger Opglabbeek). De mensen met ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’ zorgen er binnen de bedrijfsmuren van de klant, voor de verpak- king van onderdelen die er in bulk arriveren, zoals schroeven, rubbertjes of oliefilters. In totaal verwerkt Bewel er meer dan 25.000 verschillende referenties.

De samenwerking loopt zodanig gesmeerd dat er alsmaar meer activiteiten aan Bewel worden uitbesteed. Het maatwerkbedrijf kampte hierdoor met plaats- gebrek, en dus moest er op de site van Scania een nieuwe hal voor Bewel-medewerkers wor- den gebouwd.

Jury

“Voor de bouw van onze nieuwe bedrijfshal van 21.000 m², hebben wij de innovatieve aan- bestedingsformule gehanteerd van ‘design en build’,” vertelt Johan Bongaerts, algemeen directeur van Bewel. “Om dit op een correcte wijze te laten verlopen, hebben wij een beroep gedaan op Senior Consultants Vlaanderen, afdeling Limburg.

Dankzij de deskundige die door hen werd geleverd (Rik Mondelaers), hebben wij de gun- ningsprocedure op een professionele wijze kunnen afronden. Hierbij zijn de adviezen die wij van hem hebben gekregen, erg belangrijk geweest. Bovendien heeft Rik als externe sta- keholder in de jury gezeteld om de diverse offertes te beoordelen. Dit was nodig om de opdracht aan de aannemer en architect op een objectieve manier te kunnen toewijzen.” Bewel is dan ook erg tevreden over de samen- werking met Senior Consultants Vlaanderen. “Absoluut. We kunnen hen warm aanbevelen.”

Geen discussies

Consultant Rik Mondelaers is blij dat zijn expertise gewaardeerd wordt. “Doordat ik het bouwdossier van de Bouwcampus in Diepenbeek voor de Confederatie Bouw heb begeleid, wist ik heel wat kennis te vergaren rond design en build,” zegt hij. “Het is op die manier dat Bewel bij mij is uitgekomen om ook hun project in goede banen te leiden.”

En zo geschiedde… “Door de positieve en negatieve ervaringen inzake design en build, heb ik Bewel aangeraden om het lastenboek voor de wedstrijd erg gedetailleerd uit te wer- ken. Dit om achteraf discussies te vermijden over de materiaalkeuze en afwerkingsgraad. Dit advies is gevolgd door Bewel. Daarna heb ik de hele aanbestedingsprocedure mee opge- volgd en ook mee in de jury gezeten en mee gezorgd voor een objectieve aanbesteding. We kunnen aan het einde van de rit wel conclu- deren dat de ervaring die Senior Consultants Vlaanderen heeft bijgebracht, door Bewel nut- tig werd aangewend. Iedereen tevreden dus!”

Weergaven: 109