ORGANISATIEADVIES aan sociale onderneming

SCV Limburg ondersteunt sociale ondernemingen … zo maken zij het verschil..

Rol van SCV Limburg: Zij zorgen voor goed bestuur in sociale ondernemingen

Commerciële organisaties zijn hoe langer hoe meer gevoelig voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In toenemende mate volgen ze de impact op van hun bedrijfsvoering op sociaal, ecologisch en maatschappelijk vlak. Ook zij streven dus sociale, niet-financiële doelstellingen na. Deze zijn echter niet hun bestaansreden, bij sociale ondernemingen is dit wel zo.

Weergaven: 26