LMF

Snelle en betrouwbare partner voor de herstelling, revisie en verkoop van AC-DC, elektromotoren, servomotoren, reductoren, pompen, generatoren en industriële electronica

De drempels die voor KMO’s moeilijk te nemen zijn in hun ontwikkeling, zijn niet altijd organisatorisch van aard. Het gebeurt ook dat technische vraagstukken rond producten en diensten niet op eigen kracht kunnen opgelost worden. SCV Limburg kan hierbij helpen, onder meer door de KMO-bedrijfsleiding in contact te brengen met echte vakspecialisten uit het ruime netwerk. Dit gebeurde met succes bij LMF, een KMO uit Herk-de-Stad.

LMF is een KMO die zich gespecialiseerd heeft in revisie, herstelling en verkoop van industriële aandrijvingen, zoals motoren, reductiekasten, pompen, elektronica, enzovoort. De goed draaiende zaak telt zowel KMO’s als multina- tionals onder haar klanten.

Een tijdje geleden zat Ludo Michiels, één van de oprichters van LMF, met de handen in het haar: een bepaald type motor had een steeds terugkomend probleem, maar gesprekken met zowel de eindklant als leverancier brachten geen oplossing. Hij sprak er toevallig over met Carl Das, een buurman die consultant is bij SCV Limburg. Dit leidde tot een kennisma- king tussen beide organisaties, gevolgd door een adviescontract met als doelstelling een oplossing te zoeken voor het motorprobleem. Dankzij de KMO Portefeuille (via Vlaio), wist LMF bovendien een tussenkomst van 40% in de kosten te bekomen.

Netwerk

“Na een eerste analyse was meteen duidelijk dat het probleem door een echte motorex- pert moest aangepakt worden”, vertelt Carl Das van SCV. “Via ons netwerk introduceerden we bij LMF specialisten van de KU Leuven en Energyville. Die zijn aan tafel gaan zitten met de andere partijen, wat uiteindelijk heeft geleid tot aanpassingen aan de motor.”

Ludo Michiels van LMF was heel tevreden met de interventie. “SCV heeft dankzij zijn uitge- breid professioneel netwerk deuren kunnen opdracht gebleven. “Intussen heeft LMF een beroep gedaan op ons voor een project in verband met veiligheid”, aldus nog Carl Das. “Specialisten van SCV Limburg hebben het VCA-certificaat nagekeken, een audit gedaan van de veiligheid op de werkvloer, aanbevelin- gen voor verbetering gegeven en opgevolgd, en tot slot het personeel geïnformeerd in verband met veiligheid.”

Ludo Michiels van de Herkse KMO concludeert: “Als klein bedrijf heb je nood aan contacten met ervaren experten. Alleen is het onmogelijk om alle problemen op te lossen. Wij zijn blij dat we SCV hebben leren kennen en zullen zeker in de toekomst van hun diensten gebruik maken om ons bedrijf nieuwe impulsen te kunnen geven.”

Weergaven: 21