DEBIETMETERS plaatsen in MESTVERWERKINGS bedrijven

Installatie debietmeters in mestverwerkingsbedrijven in het kader van MAP 6.

Aanvoerpunt
Interne doorvoer
Afvoerpunt

Uitdagingen:

Eind 2020 werd een BVR (Besluit Vlaamse Regering) goedgekeurd waarbij mestverwerkingsbedrijven verplicht worden om voor 1 januari 2022 debietmeters te plaatsen met als doel:

-Garanderen welke producten waar en wanneer op de installatie zijn aan- en afgevoerd

-Garanderen dat de aangevoerde mest effectief door de installatie gaat

-De correcte werking van de installatie aantonen

KCR (Kwanten Carbon Recycling)

Als kleiner bedrijf actief in de mestverking was het voor uitbater Steven Broeckx, één van de vele nieuwe uitdagingen die hem als eigenaar door het overheid werd voorgeschoteld.  De uitdaging houdt het volgende in:

1.Debietmeters installeren op volgende stromen:

Op alle aanvoer- en afvoerpunten

-Aanvoerpunten: alle punten waar er van buiten het bedrijf vloeibare meststromen toekomen zoals ruwe mest, dunne fractie.

-Afvoerpunten: Alle punten waar er op het bedrijf vloeibare stromen vertrekken zoals effluent, dunne fractie, slib, ruw enj vloeibaar digestaat, …

Op alle relevante interne overgangen

-Overgangen waar de stromen een transformatie ondergaan

-Waar het belangrijk is te weten hoeveel er naar het ene onderdeel gaat en hoeveel er naar het andere onderdeel gaat.

-Retourstromen

2.Realtime transferen van data naar de databank van de mestbank

Voor de aanvoer en afvoerpunten

-Identificatienummer van debietmeter

-Debietmeterstand start + tijdsbepaling

-Debietmeterstand stop + tijdsbepaling

-Transportdocumentnummer (MAD, BR, OD, VD)

Voor de relevante interne overgangen

-Identificatienummer van debietmeter

-Debietmeterstand start + tijdsbepaling

-Debietmeterstand stop + tijdsbepaling

Samenwerking met SCV Limburg (Senior Consultants Vlaanderen)

Om te voldoen aan deze regelgeving contacteerde Steven Broeckx SCV afdeling Limburg om zijn ideeën rond het installeren van de debietmeters maar tegelijkertijd ook de optimalisatie en automatisatie van zijn mestverwerkingsinstallatie te toetsen en te valideren.

Samen met Frans Jansen, Carl Das en Jean Pierre Reyniers

van SCV Limburg werkte Steven een plan van aanpak uit.

1.Wat betekent aanpassing van Map 6 voor de installatie van KCR

2.Keuze van de debietmeters en bepaling van de locatie

3.Opstellen van een dossier ter goedkeuring door de Mestbank

4.Opstellingschema voor een betere procesflow (inclusief aanpassing van de afvalwater behandelingsinstallatie)

5.Automatisatie plan voor de gehele installatie inclusief de data transfer naar de databank van de Mestbank

Resultaat

In samenwerking met een aantal locale bedrijfjes en leveranciers werd de gehele installatie verder geïmplementeerd en uitgewerkt.

Wat kan SCV Limburg betekenen in gelijkaardige projecten

SCV Limburg heeft een relatief groot aantal leden met een ruime kennis op vele terreinen.

In dit geval werd vooral beroep gedaan op projectmanagement en uitvoering op basis van inzicht wat technisch mogelijk is en wat niet.   Ervaring met automatisatie en sturing van installaties en het versturen van data dmv de vereiste protocols.   Daarnaast werd ook beroep gedaan op SCV kennis van de technologische markt en op het SCV netwerk bij instanties zoals Vito en VLM.

Frans jansen,  frans.jansen@seniorconsultantsvlaanderen.be

Jean-Pierre Reyniers,  jeanpierre.reyniers@seniorconsultantsvlaanderen.be

Carl Das,  carl.das@seniorconsultantsvlaanderen.be

Weergaven: 129